Alle bij Cherry Blossom Productions gemaakte boekingen gebeuren onder de hier genoemde algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn bindend en kunnen niet tegen in beroep worden gegaan.

1. Trouwfilm
Er zal gefilmd worden met een professionele Sony HDV-camera. Door gebruik van een draadloze microfoon worden eventuele toespraken perfect opgenomen. Tijdens de feestelijkheden zal de cameravrouw van Cherry Blossom Productions, indien gewenst, korte interviewtjes houden met het bruidspaar, alsmede de familie en vrienden, om te verwerken in de huwelijksvideo. U kunt ervoor kiezen uw eigen gekozen muziek aan de montage toevoegen. Muziek dient op CD of MP3 aangeleverd te worden.

2. Fotografie
Fotografie wordt uitgevoerd door Erzsi Molnár Fotografie. De gemaakte foto’s zullen in lage resolutie in een webalbum op Picasa worden gezet. U kunt hieruit een selectie van de beste foto’s maken. Deze kunnen naar wens in een fotoalbum worden opgenomen. Indien u kiest voor een fotoalbum, ontvangt u de geselecteerde foto’s tevens in hoge resolutie op DVD.

3. Aanbetaling
Bij het maken van een boeking, dient een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag te worden gedaan. Zonder deze aanbetaling kan de datum niet worden vastgelegd. De aanbetaling dient te worden overgemaakt op ING rekening 3597141 t.n.v. M.M. van Dijk te Amsterdam. Bij annulering zal de aanbetaling niet worden gerestitueerd. Alleen in geval van overlijden kan er in overleg met Cherry Blossom Productions een beroep gedaan worden op restitutie van de aanbetaling.

4. Betaling restbedrag
Het resterende bedrag dien uiterlijk 7 dagen vóór de geplande filmdag te zijn overgemaakt op bovengenoemde bankrekening van Cherry Blossom Productions. Eventueel bijkomende kosten (bijv. extra filmuren, bijbestellingen, etc.) worden gefactureerd en dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald. Indien het totaalbedrag niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan, kunnen er bijkomende administratiekosten en rente in rekening worden gebracht. Indien na 2 aanmaningen het totaalbedrag niet wordt voldaan, zal een incassobureau of gerechtsdeurwaarder worden ingeschakeld. Bijkomende kosten van het incasso bureau of gerechtsdeurwaarder, worden op de klant verhaald.

5. Annulering
In geval van annulering zal de aanbetaling van 50% niet worden gerestitueerd. Alleen in geval van overlijden van familie in de eerste lijn kan er in overleg met Cherry Blossom Productions een beroep gedaan worden op restitutie van de aanbetaling. Bij annulering  van minder dan 14 dagen voor de geplande filmdag, dient het gehele bedrag te worden voldaan.

6. Aanleveren materiaal
Indien u eigen gekozen muziek en/of foto’s wilt toevoegen aan de montage van u film, dient dit digitaal te worden aangeleverd. Foto’s dienen in JPG-formaat op hoge resolutie (minimaal 1MB groot) te worden aangeleverd. Muziek dient op CD of MP3 te worden aangeleverd. Andere bestanden kunnen wij niet accepteren, vanwege technische redenen.

7. Live-muziek
Indien er live-muziek aanwezig is op uw evenement, dient dit tijdig te worden aangegeven aan Cherry Blossom Productions. Mogelijk moeten wij extra maatregelen nemen om het audio goed te kunnen opnemen. Wanneer van tevoren geen melding wordt gedaan van live-muziek, kan Cherry Blossom Productions niet garanderen dat het audio goed wordt opgenomen.

8. Speciale wensen
Indien u speciale wensen heeft m.b.t. het filmen en/of monteren, dient u deze ruim van tevoren aan te geven. Wensen die pas ná de start van het project worden bekend gemaakt, kunnen niet worden gegarandeerd.

9. Defecte apparatuur
Cherry Blossom Productions kan niet aansprakelijk worden gesteld voor defecte apparatuur. In overleg kan eventueel (een deel van) de betaling worden gerestitueerd.

10. Aflevering eindproduct
Wij streven ernaar een huwelijksfilm een maand na het huwelijk af te leveren. Wij kunnen dit echter niet garanderen. In drukke tijden kan het langer duren, voordat de montage is afgerond. Wij zullen de klant hiervan op de hoogte houden.

11. Montage en ruw materiaal
Al het ongemonteerde materiaal wordt minimaal 1 jaar bewaard. Hierna wordt, tenzij (schriftelijk) anders overeengekomen, al het ruwe materiaal verwijderd. Het DVD-bestand van het eindproduct wordt minimaal 5 jaar bewaard.


Bankinformatie
**
Bank: ING
Rekeningnummer: 3597141
T.n.v.: M.M. van Dijk te Amsterdam
**Bij betalingen graag naam en filmdatum of het factuurnummer vermelden


N.B. Algemene Voorwaarden van Cherry Blossom Productions kunnen op elk moment zonder aankondiging worden veranderd.